Privacy

TTL heeft het volgende beleid omtrent privacy:

Inzagerecht
Iedereen heeft het recht om de gegevens die over hem of haar bij TTL zijn geregistreerd in te zien. Dit kan door een e-mail te sturen naar bestuur@duursportverenigingttl.nl.
Recht op rectificatie
Iedereen heeft het recht om de gegevens die over hem of haar bij TTL zijn geregistreerd te laten rectificeren. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@duursportverenigingttl.nl onder vermelding van de te rectificeren gegevens.
Recht op vergetelheid
Iedereen heeft het recht om de gegevens die over hem of haar bij TTL zijn geregistreerd te laten verwijderen. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@duursportverenigingttl.nl.
Recht op beperking van verwerking
Iedereen heeft het recht om het gebruik van de gegevens die over hem of haar bij TTL zijn geregistreerd te laten beperken. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@duursportverenigingttl.nl onder vermelding van de gewenste beperkingen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Iedereen heeft het recht om de gegevens die over hem of haar bij TTL zijn geregistreerd over te laten dragen aan een derde partij. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@duursportverenigingttl.nl onder vermelding van de gegevens en aan welke partij deze overgedragen moeten worden.
Kennisgevingsplicht
Indien persoonsgegevens aan derden worden overgedragen zal TTL de betrokken personen hier vooraf van op de hoogte brengen.
Recht op bezwaar
Iedereen heeft het recht om bezwaar te maken tegen de registratie van persoonsgebonden gegevens door TTL. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@duursportverenigingttl.nl onder vermelding van de gegevens en aan welke partij deze overgedragen moeten worden.

Privacy beleid
Het volledige privacy beleid kun je hier downloaden.

Privacy functionaris

De privacy functionaris is Johan Baukema en hij is te bereiken via privacy@duursportverenigingttl.nl.

Verbetermogelijkheden
TTL staat altijd open voor verbetering en suggesties en tips omtrent privacy kunnen doorgegeven worden via privacy@duursportverenigingttl.nl.